Wagi pasieczne są bardzo przydatne w gospodarstwie pszczelarskim. Pomagają kontrolować na odległość stan pasieki wędrownej jak i stacjonarnej pod względem przyboru pożytku w ulach w odniesieniu do warunków pogodowych panujących wokół pasieki. Waga pasieczna ULWAG jest wagą do zdalnego nadzoru GSM nad stanem ula kontrolnego (wyselekcjonowanego jako reprezentanta średniej siły rodziny pszczelej), pod którym została zainstalowana kontrolując jego wagę i warunki atmosferyczne panujące wokół ula, takie jak temperaturę powietrza, wilgotność względna. Przeznaczona jest wymiarowo do uli typu wielkopolskiego, wymiary platformy wagowej wynoszą 33 cm x 33 cm oraz wysokość 13 cm. Może też służyć dla innych typów uli po niewielkiej modyfikacji platformy przez pszczelarza.

Działanie wagi polega na tym, że waga wykonuje pomiary czterech parametrów: masy ula, temperatury i wilgotności otoczenia oraz stanu akumulatora zasilającego elektronikę wagi czterokrotnie w ciągu doby, a wyniki pomiarów są wysyłane w jednym SMS'sie na telefon komórkowy pszczelarza. Pomiary są wykonywane w godzinach 6.00, 12.00, 16.00 i 20.00 i po wykonaniu ostatniego pomiaru wysyłany jest SMS zbiorczy do pszczelarza.

W opracowaniu jest również opcja wykonania wagi z dostępem internetowym do wyniku pomiarów w formie wykresów parametrów ula.

To jest test...

Czy byłbyś zainteresowany zakupem wagi pasiecznej w ramach dofinansowania z UE na 2021 r.? Kliknij!
  • Jest wagą do zdalnego nadzoru GSM nad stanem ula kontrolnego (wyselekcjonowanego jako reprezentanta średniej siły rodziny pszczelej), pod którym została zainstalowana kontrolując jego wagę i warunki atmosferyczne panujące wokół ula, takie jak temperaturę powietrza, wilgotność względna. Przeznaczona jest wymiarowo do uli typu wielkopolskiego, wymiary...